Organizing Committee

Local Executive Committee


President

Jung-Tung LIU

Secretary

Cheng-chia LEE
Hsiu-Kuan LO

Local Committee


President

Jia-Wei LIN

Committee Members

Da-Tong JU
Hsu-Tung LEE
Peng-Wei HSU
Cheng-Siu CHANG
Cheng-Loong LIANG
Shu-Shong HSU
Wu-Fu CHEN
Sheng-Hong TSENG
Huai-che YANG
Kang-Du LIU
Ming-Dar TSAI
Chun-Yuan CHENG
Chain-Fa SU
Yu-Feng SU
Po-Hsun TU
Chun-Fu LIN
Yi-Chieh HUNG
Ann-Shung LIEU
Yuan-Hao CHEN
Hung-Chi PAN
Wen-Yuh CHUNG
Shin-yuan CHEN
Ming-Chien KAO

International Committee


Honorary President

Chihiro OHYE(Japan)
Sang Sup CHUNG(Korea)
Yoichi KATAYAMA(Japan)

President

Terry COYNE(Australia)

Secretary

Takamitsu YAMAMOTO(Japan)

Executive Committee Members

Bomin SUN(China)
Jin Woo CHANG(Korea)
Han-Jung CHEN(Taiwan)
Paresh K DOSHI(India)
Wai-sang POON(Hong Kong)
Jung-Tung LIU(Taiwan)
Jung-ll LEE(Korea)
Jian-guo ZHANG(China)

Treasurer

Moo Seong KIM(Korea)

Advisery Board

Brian P. BROPHY(Australia)